Değerli dostlar,

Rekabet Hukuku’na taahhüt ve uzlaşma müesseselerinin ihdası, AB Hukukunda uygulanan etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması testi getirilmesi ve haksız rekabetin önlenmesine ilişkin önemli düzenlemeler vb. içeren Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kanunun öne çıkan maddelerini ve detaylı halini bulabileceğiniz linki sizlerle paylaşıyoruz.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Aşağıdaki Düzenlemeleri İçeriyor;

 • Düzenleme önerilerinden ilki, “kendi kendine değerlendirme” yöntemine ilişkin olup; firmaların/şirketlerin/birliklerin grup veya bireysel muafiyet düzenlemelerinden yararlanıp yararlanmadıkları veya muafiyet hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şartları sağlayıp sağlamadıkları konularında kendi kendilerine değerlendirme yapabilme imkanları artırılmıştır.

   

 • Bunun yanında, birleşme ve devralma işlemlerinin incelenmesine ilişkin olarak yapılan düzenleme önerisiyle yoğunlaşmaların değerlendirilmesinde hâkim durum testi yerine Avrupa Birliği’nde uygulanan “etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılması” testinin ( The significant impediment to effective competition (SIEC) test) kullanılması mümkün kılınmaktadır. Bu sayede, hâkim durum yaratılması veya mevcut hâkim durumun güçlendirilmesi sonucunu doğuran işlemlerin yanı sıra hâkim durum yaratmasa da rekabeti önemli ölçüde azaltabilecek işlemler de yasaklanabilecektir.

   

 • Düzenleme önerilerinden bir diğeri, Avrupa Birliği mevzuatında da yer alan yapısal tedbirler hakkındadır. Söz konusu tedbirlerin uygulanmasına ilişkin yetki açıkça belirtilmek suretiyle, rekabet ihlalleriyle etkili mücadele bakımından Rekabet Kurumu istisnai durumlarda kullanmak üzere önemli bir araca kavuşmaktadır. Ayrıca, rekabet ihlallerine ilişkin delillerin elde edilmesinde en önemli yetkilerden olan yerinde inceleme yetkisinin kapsamı daha da netleştirilmektedir.

   

 • Bütün bunların yanı sıra, kamu kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılabilmesini temin etmek için de çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır.

Rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan uygulamalara ilişkin Avrupa Birliği mevzuatındaki “de minimis” uygulaması Türk mevzuatına kazandırılarak; pazar payı ve ciro gibi kıstaslar göz önüne alınarak belirlenecek eşiklerin aşılmadığı anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının soruşturma konusu yapılmaması mümkün kılınmaktadır.

Ayrıca Avrupa Birliği ile birçok ülke uygulamasında yer alan taahhüt müessesesi de düzenleme önerileri içinde yer almaktadır. Söz konusu müessesenin getirilmesiyle, Kanun kapsamında ortaya çıkan rekabet kaygılarının giderilmesinin ilgili firma/şirket/birlik tarafından taahhüt edildiği durumlarda, taahhütte bulunan firma/şirket/birlik hakkında soruşturma açılmaması ya da yürütülen soruşturmaların sona erdirilmesine imkân sağlanmaktadır.

Bu kapsamda son olarak, rekabet ihlallerine yönelik soruşturmaların neden olacağı kamusal maliyetlerin azaltılması/ihlalin ve sürecin hızlı ve kesin bir şekilde sonlandırılması amacıyla uzlaşma müessesesi getirilmektedir.

 • Söz konusu düzenlemelere ilaveten, Rekabet Kurumunun idari işleyişini daha etkin kılmaya yönelik olarak da meslek personelinin unvanlarına,  Kurumunun personel, kadro unvanları, kadro dereceleri ile sayılarına ilişkin düzenlemelere ve Kurum personelinin cezai ve hukuki sorumluluğuna ilişkin olarak düzenleme yapılmaktadır.

   

Daha detaylı bilgi için;

https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss215.pdf

Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Selam ve saygılarımla…

Av.Bülent TURAN
Çanakkale Milletvekili
AK Parti Grup Başkanvekili