Beş adam 1955 yılının bir ilkbahar akşamında dört duvara asılı dörtDünya haritasının başında yeni bir dünyanın siyasal, ekonomik, kültürel, dinsel demografik dizaynı için inovatif stratejiler geliştiriyorlardı.Amerikan, Çinli, İngiliz, Fransız ve Alman’dan oluşan beş kişilik strateji ekibinin ilk geliştirdiği öneri, ABD ile Kızıl Çin’in birleşmesiydi.İkinci öneri Almanya ve SSCB’nin birleşmesine karşılık yine ABD ve Kızıl Çin’in birleşmesiydi.Üçüncü öneri İngiltere’nin tekrar Güneş Batmayan İmparatorluğu kurması için Batı tarafından desteklenmesi idi.Dördüncü öneri ise “siyasal ve ekonomik gözlemevi” diye uluslararası bir kurum oluşturmaktı.Beşinci öneri, ABD, SSCB, İngiltere ve Almanya-Fransa’nın dört kutuplu dünya oluşturmasıydı.Hiç birisinde mutabakat sağlanamayınca ABD’nin liderliğinde bir dünyanın devamı için yol alınacaktı.İngiliz, dünya haritasının başına geçerek ilk on, on beş, yirmi ve yirmi beş yılda bitecek anlaşmalar ve üstünlükler ile ilgili bir analiz yaptı. 1990’lardan itibaren Çin’in artan ağırlığının, yeni bir dünyanın oluşturulması için çok zorlayıcı bir etken olacağını ve 2000’li yılları Çin’in belirleyeceğini ileri sürdü. Amerikalı, “Evet” dedi, “Bütün ekonomik ve finansal veriler ve analizler bunu doğrulamaktadır.”“SSCB’nin sürdürülemez bir ideolojik ısrar ile diktatörlüğün yoğunlaşacağı bir pakt olacağını öngörmekteyiz” dedi Alman. “Sosyalist Hitler’ler görecek dünya, öngörümüz böyle” diye devam etti.“Petrol ve din önümüzdeki 100 yıl Dünya’yı şekillendirmek ve viteslendirmek için en uygun parametreler olarak öne çıkmaktadır.” dedi Fransız.Çinli “Afrika’yı unuttunuz” dedi. “Afrika’nın önemi konusunda hiç konuşulmadı. Oysa Afrika, Batı tespihinin imamesi durumunda değil midir? ABD’nin Afro-Amerikalılar sorununun giderek ağırlık kazanacağını demografik veriler kanıtlamaktadır. Ayrıca dünya liderliği gibi olağanüstü bir jeostratejik konumun öncelikle kültürel, sonra ekonomik ve siyasal vizyonunu ABD geliştirerek sürdürebilecek midir?”Çinli devam etti:

https://turkish.aawsat.com/home/article/2347746/%C3%B6mer-%C3%B6zkaya/siyasal-inovasyon-ve-charles-bukowski