Ülkenin Değerler Kurulu, güncel büyük salgınla ilgili öngörü çalıştayı yapmaya karar vermişti. Kurul Başkanı-Üstad, metodolojiyi yani çalışma usullerini belirlemek için bir alt komite kurmuştu.Öyle bir metodoloji kurulmalıydı ki çok radikal, devrimci ve konunun özünü kavratan ve aynı zamanda dünyanın bundan sonra alacağı şekli hem öngören hem de katkı sunan ve hatta yeni düzenin tasarımcısı olmayı merkeze alan bir mimarisi olmalıydı.Yardımcısı, “Bu çalıştay, evrensel bir soruna evrensel bir yön vermeyi amaçlamaktadır, o halde tüm dünya tarihini geçmişten bugüne irdelemek gerekecektir. Döngünün kırıldığı noktaları saptamak ve yeni döngünün oluştuğu anların MR’ını almak gerekir. İşte bu nokta, metodolojiyi belirleyecektir” dedi.Üstad sonunda ülkesinden ve dünyadan önemli gördüğü tüm bilim insanlarını, filozofları, önemli tarihçileri ve fütüristleri toplayarak evrensel salgın çalıştayı yapmayı uygun gördü. Bu çalıştay öncesi tüm katılımcılardan çalıştayda kullanmayı düşündükleri konu-materyallerin bir listesinin kendisine gönderilmesini rica etti.Gelen materyallerden beşi çok dikkatini çekti: Kristof Kolomb’un Amerika’yı keşif seferi, Tanrı-İsrail güreşi, Sıfır rakamı, Atom bombası ve anlatının keşfi (tiyatro, sinema, medya, sosyal medya ve kitap yayıncılığı).Tümü bir döngünün kırılması ile ilgiliydi. “Evrensel salgın çalıştayında ele alınacak konular için bir kısıtlama yapılmamış, çünkü sorunu oluşturan bir değil birden çok faktör söz konusudur” diye düşündü.Sunumu ve açış konuşmasını yapmak için kürsüye çıktığında “Tek sorum olacak” dedi, “Acaba şu anda bireylerden başlamak üzere devletlere kadar yapılmayan ne veya neler vardır? Öncelikle bu sorunun yanıtını aramalıyız. Bu yanıt, akılların, fikirlerin, kalplerin ve kültürlerin yani Âdemoğlu’nun döngüyü kırmak için ihtiyacı olan gerekli araçları, teknikleri ve bilimleri ortaya çıkaracaktır. Sonrasında detaylarda birçok sorunun yanıtı aranacaktır.”Kürsüden indiğinde Evrensel Salgın Çalıştayı Yönetim Kurulu, “Beklenenin aksine hiç de devrimci ve radikal bir beyanda bulunmadınız, çıta çok aşağıda kalmadı mı?” diye sordu.“Çıtayı yukarı doğru kaldırmayı çalıştaya bıraktım. Döngüyü devam mı ettirmek gerekiyor, kırmak mı? Zamanın ruhunun nasıl olduğunu ve olacağını tasarlayacaksak çıtanın çalıştaya katılanlarca kaldırılması gerekmektedir.”Çalıştayda tüm bilim dallarının pandemi sorununa/fırsatına ne tür bir yaklaşım göstermesi gerektiğine dair binlerce öneri, fikir, teori ve düşünce öne sürüldü.Çalıştayın sonuç bildirgesi deklare edilirken katılımcı bilim insanlarından biri çok ilginç ve bir o kadar da gerekli bir soru sordu:“Londra çöktü mü, New York ve Hong Kong saldırıları atlatabilecek mi?”“Yeni bir anlaşma kaçınılmaz görünüyor. İspanyol gribi salgını devletlerin anlaşması ile bitmedi” diye çıkıştı bir başka bilim insanı.

 

Devamı: https://turkish.aawsat.com/home/article/2290481/%C3%B6mer-%C3%B6zkaya/%E2%80%8Bd%C3%B6ng%C3%BCy%C3%BC-k%C4%B1rmak-ve-zeitgeist-zaman%C4%B1n-ruhu-ya-da-londra-%C3%A7%C3%B6kt%C3%BC-m%C3%BC

Yazar