Günümüzde çeşitli semboller evrensel anlamlar taşıyarak kullanılmaktadır. Tarih boyunca semboller kendilerini korumuş ve günümüze kadar ulaşması sağlanmıştır. Batıl inançlar doğrultusunda insanlar bağlılık ve inanışlar içerisinde olmuştur.

Dili olmayan ama çeşitli ifadelerde semboller kendilerine has özellikleri ile ifade içindelerdir. İnsanların tarih boyunca merak uyandığı anlamlar taşımaktadır. Evrensel semboller dünya çapında bilinerek çeşitli tarikat veya dini birliği ifadesi olmuştur. Yıldızlar ve üçgenlerin iç içe girmesi ile çeşitli manalara çekilmiştir. Bunlardan birisi üçgenin iç içe girmesi sonucunda yıldıza benzer sembol yada diğer adıyla Hexagram’dır.

6 köşeli olması İsrail ve Yahudilik dinlerini bize anımsatacaktır. Bunun sebebi kullandıkları bayrakta aynı sembolün bulunmasıdır. İsrail ve Yahudilik dini ile özleşen sembol haline gelmiştir.

Hexagram sadece İsrail bayrağında değil tarihte Osmanlı Devleti bir çok sanat eserinde aynı sembole yer vermiştir. İslamiyet döneminde Hz. Süleyman’ın mührünün de aynı şekilde olduğunu gösteren sembol olmaktadır. Türk ve İslam devletleri sembole bir yandan dini ifadelerden dolayı yakın bakmaktadır. Padişahların kıyafetleri ve kullandıkları yüzüklerde de aynı semboller görülebilir.

Hz. Süleyman’ın yüzüğündeki sembol olmaktadır. İç içe geçen üçgen doğrultusunda oluşmuştur. Dünyaya hükmeden sembol olarakta bilinir. Bir diğer anlamda ise Allah’ın CELAL ve CEMAL adlarını taşıyan sıfattır. Yüzük sayesinde hayvanlarla konuşulmuş ve onların dilinden anlamıştır.

Tarihi olan sembollerden olup günümüzde yaygın olarak İsrail ve Yahudilikte kullanılmaktadır. Karamanoğlu beyliğinde dahi kullanılan sembol olmuştur. Sancaklarda güçlülüğü ve hükmetmeyi ifade eden semboller olarak bilinir. Candaroğlu beyliğinin sembolü olarak kullanılmıştır.

İsrail’lerin yıldız şeklindeki sembolü kullanmalarının sebebi Eski Hazarlardır. Bilindiği üzere Musevilerin kökeni Musevi Hazar Türklerinden gelmesi sonucunda mavi renkler ve sembolden oluşmuştur.

 

 

Yazar