Bilim insanlarına göre keşif kuşların evrimi hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşmamızı sağlayabilir

46 bin yıllık donmuş kulaklı toygar kalıntılarını Sibirya’nın kuzeydoğusundaki sürekli donmuş toprakta buldu ( Love Dalén / Stockholm Üniversitesi) Bilim insanları Sibirya’daki sürekli donmuş toprakta buldukları bir kuş fosilinin DNA’sını inceleyince şaşırtıcı bir keşifle karşılaştı. Donmuş olduğu için çok iyi korunmuş durumdaki fosilin 46 bin yıllık olduğu ve bir kulaklı toygara ait olduğu anlaşıldı.

Communications Biology adlı hakemli dergide cuma günü yayımlanan makaleye göre bu keşif, bilim insanlarının alt türlerin evrimi konusunda önemli bilgilere ulaşmasına katkı yapabilir. Fosil aslında 2018’de keşfedildi. Araştırmacılar DNA analizleri sonucu kısa süre önce bunun bir kulaklı toygar olduğunu ortaya koydu.

Çalışmanın başyazarı, Stockholm Üniversitesi’nden zoolog Nicolas Dussex “Bu sadece bir kulaklı toygar değil. Genetik inceleme bu kuşun günümüzde yaşayan iki kulaklı toygar alt türünün ortak atası olan bir popülasyona ait olduğunu gösterdi. Bu alt türlerden biri Sibirya’da diğeriyse Moğolistan bozkırlarında yaşıyor. Bu da alt türlerin nasıl evrimleştiğini anlamamıza yardım ediyor” dedi. Çalışma aynı zamanda son Buzul Çağı biterken bölgedeki biyomların (Biyom; aynı iklim koşullarının yaşandığı ve bunun paralelinde aynı bitki örtüsüne sahip olan geniş coğrafi alanlar) evrimi konusunda da önemli bilgiler sağlayabilir.

Son Buzul Çağı’nda Büyük Bozkır tüm kuzey Avrupa ve Asya boyunca uzanıyordu. Bu bozkırda yünlü mamut ve yünlü gergedan gibi şu anda soyu tükenen türler yaşıyordu. Bir teoriye göre bu ekosistem bozkır, tundra ve tayganın bir karışımıydı. Buzul Çağı’nın sonunda bu yaşam mekanları bugünkü hallerini aldılar: Kuzeyde tundra, ortada tayga ve güneyde bozkır.

İsveç Doğa Tarihi Müzesi’nde profesörlük yapan ve Paleogenetik Merkezi’nde araştırmalarını sürdüren Love Dalen  “Elde  ettiğimiz sonuçlar bu teoriyi destekliyor. Kulaklı toygarların bu alt türlere farklılaşması Büyük Bozkır’ın kaybolmasıyla aynı dönemde olmuş gibi gözüküyor” dedi.

Araştırmacılar şimdi kuşların evrimi konusunda daha eksiksiz verilere ulaşmak amacıyla 46 bin yıllık kulaklı toygar fosilininin gen haritasının tamamını çıkarmayı ve bunu tüm kulaklı toygar alt türleriyle karşılaştırmayı planlıyor.

 

 

Yazar