10.sınıf öğrencileri tarih derslerinde komünizm, siyasi baskı, sözde “Soya Dönüş” süreci, terör gibi yeni kavramlarla tanışacaklar.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından onaylanan yeni tarih dersi öğretim programına göre 10.sınıfta antik dönemden günümüze Bulgaristan tarihi okutulacak. Yeni tarih dersi müfredatı 2 yıl sonra uygulamaya geçirilecek. O zaman öğrencilere, komünist rejim tarafından sözde “Soya Dönüş Süreci” olarak adlandırılan Bulgaristan Türkleri ve Müslümanlarına karşı uygulanan zorla asimilasyon sürecinden başka “sovyetleştirme”, “proletarya diktatörlüğü”, “Bulgaristan Halk Mahkemesi” gibi yeni kavramlar öğretilecek. Tarih ders programından beklentilere göre öğrencilerin, Bulgaristan’da komünist rejimi dayatmada Sovyetler Birliğinin rolünün farkında olmaları, 1947 ve 1971’de kabul edilen Bulgaristan Halk Cumhuriyeti anayasalarını karşılaştırabilmeleri gerekmektedir. Şimdi de öğrencilerin tarih dersi kitaplarında Bulgaristan’da komünizm konusu yer alır. Sofya 51. Elisaveta Bagryana Lisesi’nde tarih ve medeniyet öğretmeni Krasimir İvanov, “Komünist döneme böyle bir nostalji duyan tek eski sosyalist devlet biziz belki de, halen bu dönem için fikir birliği yok” diye kaydetti. 9.sınıf öğrencileri arasında da böyledir. Öğrencilerden Simeon Nikov, ninesinden öğrendiği bilgiye göre o dönemde adaletin hüküm sürdüğünü, özel mülk olmadığını söyledi. Katerina Bori isimli öğrenci ise,” Hepimizin neler olduğunu ve bunun tekrarlanmaması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Her insanın özgürlüğü olmalıdır, o zaman öyle değilmiş” dedi. Öğretmen İvanov, “Öğrenciler, “Evde bize konuşulanlar başka, sizin öğrettiğiniz başka, gerçek nerede?” diyorlar” diye anlattı.Eğitim ve Bilim Bakanlığından yapılan açıklamada tarihsel olayların yakınlığı nedeniyle programda öğrencilerin kendi başlarına bilgi toplaması gereken ders dışı çalışmalar yapılması öngörüldüğü kaydedildi. Eğitim ve Bilim Bakanlığı Okul ve Okul Öncesi Müfredatı Müdürlüğünde görevli tarih uzmanı Radostina Nikolova, “Birden çok belge ve farklı kaynaklarla çalışmak her 10. sınıf öğrencisinin kendi pozisyonunu oluşturması için büyük önem taşıyacak” diye belirtti. İleride 10.sınıf öğrencileri Bulgaristan tarihini haftada 3,5 saat okuyacaklar. Bulgaristan Tarihi Derneği’nin kurucularından İvan Kınçev’in ifadelerine göre 1989 yılından önce vuku bulan olayların okutulması gençler için önemlidir. Kınçev, “Lise mezunu olan bir kişinin 1980’lerin sonlarında Bulgaristan’da olanları bilmemesi bence kabul edilemez bir şeydir” diye belirtti. Yeni tarih kitaplarının içeriği bir yıl sonra yazılınca belli olacak. 

 

 

Yazar