MOLDOVA TÜRKİYE ANTLAŞMASI

Karar Sayısı: 2472 

Tamamı burada: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200422-5.pdf

 

 

Yazar