Doğum Tarihinizin ve Kaderinizin Gizemli Matematiği isimli kitaptan derlediğimiz bilgilerle, doğum tarihinizi kullanarak pin kodunuzu hesaplayabilir, kendinizi ve sevdiklerinizi kolay ve eğlenceli bir şekilde tanıyabilirsiniz.

Kaderin Pin Kodu, kim olduğumuzu, kaderimizi, hangi ilişkilerin bizim için iyi olduğunu ve problemlerimize nasıl çözümler bulacağımızı gösterir, kişinin başkalarına nasıl tepki vereceği ve hayat içinde geçireceği yolculuğu açıklar. Tıpkı bilgisayarda 8 bit = 1 bayt olması gibi, Kaderin Pin Kodu da 8 hane ile bütünü sağlayan 1 haneden oluşur.

Hayatta her şeyin bir anlamı vardır. Doğarız, büyürüz ve zamanı geldiğinde bu dünyadan göçeriz. Bu kez rakamların anlamını sorgulamaya var mısınız? İşe pin kodunuzu hesaplamaktan başlayalım. Her bireyin pin kodu 8 rakamdan oluşuyor. Bu rakamların toplamında öne çıkan 9’uncu sayı ise yaşam duyunuzu oluşturuyor. Alt tarafı rakam deyip, geçmeyin. Her bir rakam size karakteriniz, kadın-erkek ilişkilerinizdeki eksiklik ya da geliştirilmesi gereken yönleriniz, iş hayatınızdaki duruşunuz ve geleceğe yönelik hayalleriniz hakkında çok önemli ipuçları sunuyor. Yapmanız gereken tek şey, size gösterilen şekilde toplama-çıkarma yapmak. Sonuçlar, sizi de en az bizi şaşırttığı kadar şaşırtacak…

‘Kaderin Pin Kodu’ adlı kitabın yazarı Douglas Forbes, pin kodu analizinin 25 yıl boyunca yaklaşık 25 bin kişi üzerinde denendiğini söylüyor. Forbes, pin kodu uygulaması hakkında şu bilgileri veriyor: “Pin kodunuz, güçlü ve zayıf yanlarınızı ortaya koyar. Doğum tarihinizin ve kaderinizin gizli matematiği size farklı bir yol haritası sunuyor. Her gün, kendi başına bir matristir. Doğum tarihiniz, bu matrisin anahtarıdır. Doğum gününüz, doğum ayınız ve doğum yılınız temel alınarak 9 hanelik bir matris oluşturulur. 8 hanenin toplamı sonucunda yaşam duyunuz ortaya çıkar. 9 hanenin şifresi çözüldüğünde, bu matris bize insan kişiliğinin dinamikleri ve hiyerarşik konumu belirleyen işletim sistemleri hakkında bilgi verir. 1 rakamı görme-zihni, 2 rakamı duyma-duyguyu, 3 rakamı tat-dürtüyü, 4 rakamı koku-pratikliği, 5 rakamı dokunma-zihni, 6 rakamı sezgi-dürtüyü, 7 rakamı ruh-duyguyu, 8 rakamı yaradılış-pratikliği, 9 rakamı ise yaşamı yani tüm değerleri yansıtıyor.”

Örnek pin kodu analizi: 45115966
Pin kodunuzu nasıl hesaplamanız gerektiğine gelince…

Öncelikle bir kâğıda dokuz tane kare çizin. Diyelim ki doğum tarihiniz 13 Mayıs 1972.

İlk kareye yani ilk hanenize 13 rakamını yazmanız gerekiyor. Fakat burada hemen bir hatırlatma yapmakta fayda var. Sadece tek haneli rakamlar kullanılıyor.

Bu nedenle 13’ü, 13 olarak yazamazsınız. 1+3’ü toplayın ve 4 rakamını ilk hanenize yazın.

İkinci haneye doğduğunuz ayın karşısındaki rakamı yazın. Mayıs, 5’inci ay olduğu için ikinci haneye 5 yazmalısınız. Ama Aralık ayında doğmuş olsaydınız, 12 yerine, 1+2=3 yazmanız gerekecekti.

Üçüncü haneye doğum yılınızın kodunu yazmanız gerekiyor. 1+9+7+2’nin toplamı 19 oluyor. Bu nedenle 1+9’un toplamı da 10. Bu durumda 1+0’ı toplayın.

Bu işlem sonucunda ortaya çıkan ‘1’ rakamını da 3’üncü haneye yazın. 4’üncü hanede 1, 2 ve 3’üncü haneleri toplamalısınız. 4+5+1’in toplamı 10 oluyor. Tek haneli rakama ulaşmak için yine 1+0’ı toplayıp, ‘1’ rakamını 4’üncü hanenize yazın. 5’inci hane için 1’inci ve 4’üncü haneleri toplayın. 5’inci hanenizin rakamı 1+4 yani 5 olarak hesaplanıyor. 6’ncı hane için birinci ve ikinci haneyi toplamak gerekiyor. 4+5 işlemi sonucunda 6’ncı haneniz 9 olarak öne çıkıyor. 7’nci hane rakamını bulmak için ikinci ve üçüncü haneyi toplayın. 5+1 toplamı olarak öne çıkan 6 rakamını 7’nci hanenize ekleyin.

Rakamların anlamları
8’inci haneyi hesaplamak için 6’ncı ve 7’nci haneleri toplayın. 9+6 işleminin sonucu 15 oluyor. İki haneli olduğu için 1+5’i toplayın ve 6 rakamını 8’inci hanenize ekleyin.

Son olarak yaşam duyusu rakamınıza ulaşmak için 8 hanede bulunan tüm rakamları toplayın. 4+5+1+1+5+9+6+6 işleminin sonucu 37 oluyor. 3+7’yi toplayın. 10 rakamını tek haneye indirmek için 1+0’ı toplayın ve 1 rakamını yaşam hanesi olarak öne çıkan 9’uncu hanenize yazın. İşte bu kadar basit… Pin kodunuzu oluşturan bu rakamların her biri özel anlamlar içeriyor.

Örneğin 1 rakamı; yaratıcı, lider, konuşkan, neşeli, gururlu ve kendine güvenen kişileri yansıtıyor.

2 rakamı, olağanüstü hayal gücüyle öne çıkan, ebeveynliği önemseyen, ailelerini ve sevdiklerini korumaya yönelik güdüsü güçlü kişileri temsil ediyor.

3 rakamı askeri bir tavrı ifade ederken, düzen ve verimliliğin de en iyi örneğini oluşturuyor.

4 rakamı doğruluğu, bütünlüğü ve dürüstlüğü temsil ediyor.

5 rakamınız yoğunluktaysa adrenalin bağımlısı olduğunuzu söyleyebiliriz.

6 rakamı dost canlısı, sevecen, romantik, sakin ve uyumlu kişilerle özdeşleşiyor. Reklam, oyunculuk, resim, heykel gibi sanatsal yaratıcılık gerektiren işler ise ağırlıklı olarak 7 rakamında öne çıkıyor.

8 rakamı ise sakin mizaçlı, metodik ve sabırlı kişileri temsil ediyor.

9 rakamı da saf, masum, çocuksu, zeki ve sanatkâr bir ruha sahip kişileri yansıtıyor.