İrevanlı S. Bulgaristan Türklerinden roman yazarı İsmail Yakup’un evindeyiz. 
İsmail Yakup yıllar yılı kendi elleriyle ektiği üzüm çardağının sefasında bir söyleşi gerçekleştirdik.  

 

 

Yazar