Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, 1865 yılında Filibe, Bulgaristan’da doğmuştur. ilköğrenimini Filibe’de tamamladıktan sonra, bir süre Filibe Müftüsünden Arapça ve temel İslam bilimleri eğitimi almıştır. Daha sonra İstanbul’a gelerek Galatasaray Mektebini bitirmiştir.

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi, batılaşma süreciyle beraber Osmanlı aydınında gittikçe daha baskın olarak ortaya çıkan bilimin kesinliğine ve değerine olan metafizik ve dinsel inanma ve kabullenme olgusundan farklı bir bilim anlayışını Türk düşüncesine ilk defa getirenlerden biri olmasıyla Türkiye’de bilim felsefesinin öncüsü durumundadır.

Materyalizmin ruhu beynin fonksiyonları olarak ele alan görüşü reddeden Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi,’ye göre bedenden bağımsız ve mahiyetçe ondan ayrı bir ruh vardır, ayrıca ruhun bedenin ölümünden sonra dağılmayarak hayatına devam etmesi fikri akla aykırı ve çelişik değildir.

Ahmet Hilmi, geleneği sorgulayan modernist bir düşünürdür. Bu açıdan İslam medeniyetindeki kültür ve düşünce hareketleri ile sorunlarını ele aldığı Tarih-i İslam (İslam Tarihi) adlı eseri dikkat çekmektedir.

Kitapları:

https://www.kitapyurdu.com/yazar/sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi-/5896.html

https://www.dr.com.tr/yazar/sehbenderzade-filibeli-ahmed-hilmi/s=25642 

 

Yazar