İletişim devriminin yaşaması insanlığın gelişim hızını katlarken, sosyal medya, net iletişim derken dünyanın her noktasına ulaşım anlık hale geldi. Bugün ise insanlık yeni devrimlerle karşı karşıya. Dünya iletişim devrimini 2’inci bir evreye taşıyacak olan belki de insanoğlunun evrimleşmesine yol açacak olan yeni bir gelişme ile karşı karşıya; zihinler arası iletişim.

 

 

Yazar