Yazılar
Bulgarlar Yahudilerini Kurtardı mı? -1-

Konu: Yahudi katliamının kokusu çıktı Birinci bölüm. Bu sene Bulgar Yahudileri konusu Bulgar gençlerin öncelikle